ایران
اتکاسا1 - بیمه اتکایی سامان50%تادیه-پذیر
اتکای1 - بیمه اتکایی ایرانیان
استقلال1 - فرهنگی ورزشی استقلال ایران
اشراق1 - مجتمع کشت و صنعت اشراق
انرژیح21 - فعالان بورس انرژی
آبادا1 - تولید نیروی برق آبادان
آبین1 - کشت و صنعت آبشیرین
آرمان1 - بیمه آرمان
آریان1 - سرمایه گذاری پارس آریان
آینده1 - بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
باران-پذیره1 - بیمه زندگی باران50%تادیه-پذیره
بایکا1 - کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌
بتک1 - کارخانجات کابل سازی‌ تک‌
بخاور1 - بیمه زندگی خاورمیانه
بدکو1 - شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو
بفارس1 - تولید نیروی برق خلیج فارس
بکرما1 - تولید نیروی برق کرمان
بنو1 - بیمه تجارت نو
بورس11 - کارگزاران بورس اوراق بهادار
بهپاک1 - صنعتی بهپاک
بهیر1 - بین المللی س. ت. تجارت هیرمند
بیستون1 - پتروشیمی بیستون
پارتا1 - مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر
پارسا1 - طرح ساختمان پارسا
پاسار11 - بانک پاسارگاد
پترول11 - گروه پتروشیمی س.ایرانیان
پرسپولیس1 - فرهنگی ورزشی پرسپولیس
پشاهن1 - تولیدی پلاستیک‌ شاهین
پلاست1 - کارخانجات تولیدی پلاستیران
پلوله1 - گازلوله‌
تابا1 - تابان نیرو سپاهان
تات1 - بانک تات
تاتمس1 - کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر
تپکو1 - تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
تپمپس1 - تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
تپولا1 - مهندسی مرآت پولاد
تراک1 - ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
تسنیم11 - فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش
تشتاد1 - صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
تفارس-پذیره1 - تامین سرمایه خلیج فارس-پذیره
تفیرو1 - مهندسی فیروزا
تکنار1 - مجتمع معادن مس تکنار
تماوند-پذیره1 - تامین سرمایه دماوند-پذیره
توسعه1 - اعتباری توسعه
ثاصفا1 - شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
ثتوسا1 - س.توسعه و عمران استان اردبیل
ثجوان1 - تامین مسکن جوانان
ثعتما1 - س. ساختمانی اعتماد گستر
ثقزوی1 - شرکت عمران و سازندگی قزوین
ثنام1 - س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
ثنظام1 - س. ساختمانی نظام مهندسی ایران
ثنور1 - سرمایه گذاری کوه نور
جوین1 - کشت و صنعت جوین
جهرم1 - پتروشیمی جهرم
چبسپا1 - بسته‌ بندی‌ پارس
چخزر-یکجا1 - صنایع چوب خزر کاسپین-یکجا
چکارم1 - کارتن‌ مشهد-ورشکسته
چنوپا1 - نیوپان‌ 22 بهمن‌
حاریا1 - کشتیرانی آریا
حبندر1 - دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
حخزر1 - کشتیرانی دریای خزر
حذف -آرین1 - بانک الکترونیکی آرین
حرهشا1 - رهشاد سپاهان (سهامی عام
حشکوه1 - دلیجان طلایی شکوه پارس
حفجر1 - کشتیرانی والفجر
حقشم1 - دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
حکمت1 - بانک حکمت ایرانیان
حگردش1 - ریل گردش ایرانیان
خبازرس1 - بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
خبنیان1 - بنیان دیزل
خدیزل1 - بهمن دیزل
خصدرا1 - صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
خعمرا1 - توسعه و عمران شهرستان نائین
خفولا1 - خدمات فنی فولاد یزد
خکاشا1 - تولید خودرو سایپا کاشان
خکرمان1 - گروه اقتصادی کرمان خودرو
خلیبل1 - مالیبل سایپا
خودکفا1 - اقتصادی و خودکفایی آزادگان
داتک1 - گسترش ارتباطات داتک
داراب1 - پتروشیمی داراب
دتهران‌1 - داروسازی‌ تهران‌ دارو
دحاوی1 - الحاوی
دشیری1 - شیرین دارو
دقاضی1 - داروسازی شهید قاضی
دماوند1 - تولید نیروی برق دماوند
دهدشت11 - پتروشیمی دهدشت
ذربال1 - مرغ اجداد زربال
رفاه1 - فروشگاه های زنجیره ای رفاه
رکیش11 - کارت اعتباری ایران کیش
زنجان1 - صنایع کشاورزی وکود زنجان
زنگان1 - صنعت روی زنگان
ساذری1 - آذریت‌
ساروج1 - بین المللی ساروج بوشهر
سامان1 - بانک سامان
سایرا1 - ایرانیت‌
سباقر1 - سیمان باقران
سپرده1 - سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
سپرمی1 - پرمیت‌
سجام1 - مجتمع سیمان غرب آسیا
سخرم1 - شرکت سیمان خرم آباد
سخواف1 - سیمان مجد خواف
سدبیر1 - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
سرچشمه1 - سرمایه گذاری مس سرچشمه
سفارود1 - کارخانه فارسیت درود
سفاسی1 - شرکت فارسیت اهواز
سلار1 - شرکت سیمان لارستان
سمتاز1 - سیمان ممتازان کرمان
سنندج1 - تولید نیروی برق سنندج
سنوین1 - سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سهند1 - تولید نیروی برق سهند
سیستم1 - همکاران سیستم
سیمرغ1 - سیمرغ
شپاها1 - نفت سپاهان
شتولی1 - تولی‌پرس‌
شتهران1 - داروسازی تهران شیمی
شجم1 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
شرنگی1 - شیمیایی رنگین
شزنگ1 - تجهیزنیروی‌زنگان‌
شساخت1 - مهندسی و ساختمان صنایع نفت
شستان1 - پتروشیمی گلستان
شسم1 - تولید سموم‌ علف‌ کش‌
شصفها1 - پتروشیمی‌ اصفهان‌
شکبیر1 - پتروشیمی امیرکبیر
شکف1 - کف‌
شلرد1 - کود شیمیایی اوره لردگان
شنیک1 - نیک صنعت پارسیان
شوش1 - هنکل‌ پاک‌ وش‌
غبهار1 - کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان
غپونه1 - نوش پونه مشهد
غشوکو1 - شوکو پارس
غشهداب1 - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غصینو1 - صنعتی مینو
غناب1 - روغن‌ نباتی‌ ناب
غیوان1 - کیوان
فافزا1 - فولاد افزا سپاهان
فافق1 - صنایع مس افق کرمان
فالوم1 - آلومتک‌
فاهواز1 - نورد و لوله اهواز
فبستم1 - صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد
فبیرا1 - بسته‌ بندی‌ ایران‌
فتربت1 - مجتمع فولاد تربت حیدریه
فجوش1 - جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌
فذوب1 - ایران ذوب
فرابورس1 - فرابورس ایران
فزرین1 - زرین معدن آسیا
فسا1 - پتروشیمی فسا
فسدید1 - لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته
فسلیر1 - سولیران‌
فکمند1 - گسترش قطعه سازی کمند
فلات1 - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
فن آوا کارت1 - فن آوا کارت
فنرژی1 - گسترش صنایع انرژی آذرآب
فنفت1 - صنایع تجهیزات نفت
قاروم1 - قند ارومیه
قتربت1 - قند تربت حیدریه
قجام1 - فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
قیستو1 - شرکت قند بیستون
کابگن1 - تولیدی و صنعتی آبگینه‌
کازرو1 - پتروشیمی کازرون
کالا11 - کارگزاران بورس کالای ایران
کایتا1 - ایتالران‌
کایگچ1 - ایران ‌گچ
کآرا1 - صنایع سرام آرا
کباده1 - تولید خاک نسوزاستقلال آباده
کپانا1 - آپادانا سرام
کرد1 - چینی کرد
کصدف1 - کاشی صدف سرام استقلال آباده
کفرآور1 - فرآورده های سیمان شرق
کقزوی1 - شیشه‌ قزوین‌
کمینا1 - شیشه سازی مینا
کنگار1 - کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه
کوثرح1 - بیمه کوثر
کورز1 - ورزیران‌
کیسون1 - شرکت کیسون
گپارس1 - امور رفاهی کارگزاران پارس
گشان1 - توسعه بین المللی پدیده شاندیز
گکیش1 - توریستی ورفاهی آبادگران کیش
گنگین1 - اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
لازما1 - کارخانه های صنعتی آزمایش
لپیام1 - گسترش صنایع پیام
لخانه1 - لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
لکما1 - کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
معیار 1 - سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
ممسنی1 - پتروشیمی ممسنی
میلاد11 - آهن و فولاد میلاد
نتوس1 - پشم‌ بافی‌ توس
نشار1 - کارخانجات پشمبافی افشار یزد
نوین1 - بیمه نوین
نیرو1 - نیرو سرمایه
واحصا1 - احیاء صنایع خراسان
واحیا1 - م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
وارس1 - سرمایه گذاری ارس صبا
وامیر1 - گروه صنعتی و معدنی امیر
وامین1 - س. امین توان آفرین ساز
وایرا1 - سرمایه گذاری صنایع ایران
وآتوس1 - س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
وآداک1 - صنعت و تجارت آداک
وآفر1 - سرمایه گذاری ارزش آفرینان
وآفری1 - بیمه کارآفرین
وآیند1 - بانک آینده
وبرق1 - س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی
وتعاون1 - بیمه تعاون
وتوسکا1 - سرمایه گذاری توسعه توکا
وثخوز1 - سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
وثنو1 - سرمایه گذاری ساختمانی نوین
وثوق1 - سرمایه گذاری وثوق امین
وجامی1 - سرمایه گذاری جامی
وحافظ1 - بیمه حافظ
وخاور11 - بانک خاورمیانه
ودانا1 - سرمایه گذاری دانایان پارس
ورازی1 - بیمه رازی
ورفاه1 - بانک رفاه کارگران
وسالت1 - بانک قرض الحسنه رسالت
وسدید1 - گروه‌صنعتی‌سدید
وسرمد1 - بیمه سرمد
وسنا1 - سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
وسین1 - بیمه سینا
وشمال1 - س. چشم انداز توسعه شمال
وشهر1 - بانک شهر
وفتخار1 - سرمایه گذاری افتخارسهام
وقوام1 - بانک قوامین
وکادو1 - تکادو
وکاسپی1 - اعتباری کاسپین
وکوثر1 - شرکت اعتباری کوثر مرکزی
ولانا1 - شرکت لیزینگ آریا دانا
ولتجار1 - واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
ولراز1 - لیزینگ رازی
ولقمان1 - سرمایه گذاری لقمان
وما1 - بیمه ما
ومسکن1 - گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
ومشان1 - س. فنی و مهندسی مشانیر
ومهر1 - بانک مهر اقتصاد
ونور1 - اعتباری نور
وهنر1 - گروه توسعه هنر ایران
ویسا1 - سرمایه گذاری ایساتیس پویا
هجرت1 - پخش هجرت
1400
1399
1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
نام شرکت نماد تاریخ درج گشایش نماد بیانیه ارزش گذاری شرکت
بیمه اتکایی سامان50%تادیه-پذیر اتکاسا1 1400/12/25
تامین سرمایه خلیج فارس-پذیره تفارس-پذیره1 1400/12/23
فرهنگی ورزشی پرسپولیس پرسپولیس1 1400/12/09
فرهنگی ورزشی استقلال ایران استقلال1 1400/12/09
صنایع سرام آرا کآرا1 1400/11/06
ریل گردش ایرانیان حگردش1 1400/05/23
دلیجان طلایی شکوه پارس حشکوه1 1400/05/12
بین المللی س. ت. تجارت هیرمند بهیر1 1400/05/12
صنایع مس افق کرمان فافق1 1400/04/28
سرمایه گذاری ایساتیس پویا ویسا1 1400/04/14
سرمایه گذاری توسعه توکا وتوسکا1 1400/03/30
گسترش قطعه سازی کمند فکمند1 1400/01/30
بنیان دیزل خبنیان1 1399/12/09
کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر تاتمس1 1399/12/02
قند تربت حیدریه قتربت1 1399/11/07
سرمایه گذاری لقمان ولقمان1 1399/11/07
سرمایه گذاری افتخارسهام وفتخار1 1399/11/07
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان گنگین1 1399/11/07
گروه صنعتی و معدنی امیر وامیر1 1399/11/01
س. امین توان آفرین ساز وامین1 1399/11/01
بیمه زندگی باران50%تادیه-پذیره باران-پذیره1 1399/04/24
تامین سرمایه دماوند-پذیره تماوند-پذیره1 1399/04/24 1399/06/15
کشت و صنعت جوین جوین1 1399/02/17
توسعه بین المللی پدیده شاندیز گشان1 1399/01/17
بانک رفاه کارگران ورفاه1 1398/10/25
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران خبازرس1 1398/05/15 1398/07/29
کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان غبهار1 1398/04/12 1398/06/13
گروه توسعه هنر ایران وهنر1 1397/12/15
صنایع تجهیزات نفت فنفت1 1397/10/02
مهندسی و ساختمان صنایع نفت شساخت1 1397/07/18
نوش پونه مشهد غپونه1 1397/04/25
گروه اقتصادی کرمان خودرو خکرمان1 1397/04/20
شیشه سازی مینا کمینا1 1397/02/16
صنعت و تجارت آداک وآداک1 1396/12/06
توسعه و عمران شهرستان نائین خعمرا1 1396/08/01
بیمه زندگی خاورمیانه بخاور1 1396/05/10 نقل و انتقال توافقی
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی وبرق1 1395/12/22  نقل و انتقال توافقی
خدمات فنی فولاد یزد خفولا1 1395/12/01 نقل و انتقال توافقی 
چینی کرد کرد1 1395/09/22 نقل و انتقال توافقی
کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه کنگار1 1395/09/02 نقل و انتقال توافقی
اعتباری کاسپین وکاسپی1 1395/08/15 نقل و انتقال توافقی
بیمه تجارت نو بنو1 1395/06/15 نقل و انتقال توافقی
داروسازی شهید قاضی دقاضی1 1395/05/16 نقل و انتقال توافقی
کشت و صنعت آبشیرین آبین1 1395/04/19 نقل و انتقال توافقی
داروسازی تهران شیمی شتهران1 1395/03/29 نقل و انتقال توافقی 
بین المللی ساروج بوشهر ساروج1 1395/01/30 نقل و انتقال توافقی
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان غشهداب1 1395/01/08 نقل و انتقال توافقی
امور رفاهی کارگزاران پارس گپارس1 1394/12/19 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری جامی وجامی1 1394/12/17 نقل و انتقال توافقی 
اعتباری نور ونور1 1394/12/12 نقل و انتقال توافقی 
تولید نیروی برق دماوند دماوند1 1394/11/14 نقل و انتقال توافقی 
س.توسعه و عمران استان اردبیل ثتوسا1 1394/11/12 نقل و انتقال توافقی 
نورد و لوله اهواز فاهواز1 1394/11/11 نقل و انتقال توافقی 
گسترش صنایع انرژی آذرآب فنرژی1 1394/11/06 نقل و انتقال توافقی 
سرمایه گذاری صنایع ایران وایرا1 1394/07/22 نقل و انتقال توافقی 
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان وثخوز1 1394/06/15 نقل و انتقال توافقی 
مهندسی مرآت پولاد تپولا1 1394/05/11 نقل و انتقال توافقی 
قند ارومیه قاروم1 1394/04/10 نقل و انتقال توافقی 
فرآورده های سیمان شرق کفرآور1 1394/03/19 نقل و انتقال توافقی
شرکت سیمان خرم آباد سخرم1 1394/01/29 نقل و انتقال توافقی
بانک مهر اقتصاد ومهر1 1393/12/26 نقل و انتقال توافقی 
بیمه سینا وسین1 1393/12/25 نقل و انتقال توافقی 
تابان نیرو سپاهان تابا1 1393/12/20 نقل و انتقال توافقی 
پتروشیمی‌ اصفهان‌ شصفها1 1393/12/17 نقل و انتقال توافقی 
کف‌ شکف1 1393/12/06 نقل و انتقال توافقی 
مالیبل سایپا خلیبل1 1393/11/26 نقل و انتقال توافقی 
اقتصادی و خودکفایی آزادگان خودکفا1 1393/11/15 نقل و انتقال توافقی 
فولاد افزا سپاهان فافزا1 1393/11/05 نقل و انتقال توافقی 
کارخانجات پشمبافی افشار یزد نشار1 1393/11/05 نقل و انتقال توافقی 
تولید خودرو سایپا کاشان خکاشا1 1393/08/24 نقل و انتقال توافقی
فروشگاه های زنجیره ای رفاه رفاه1 1393/08/21 نقل و انتقال توافقی 
تامین مسکن جوانان ثجوان1 1393/07/16 نقل و انتقال توافقی
ایران ‌گچ کایگچ1 1393/06/15  نقل و انتقال توافقی
پشم‌ بافی‌ توس نتوس1 1393/06/15  نقل و انتقال توافقی
گروه‌صنعتی‌سدید وسدید1 1393/06/15 نقل و انتقال توافقی 
شیمیایی رنگین شرنگی1 1393/06/15 نقل و انتقال توافقی 
تولی‌پرس‌ شتولی1 1393/06/15 نقل و انتقال توافقی 
کارخانه فارسیت درود سفارود1 1393/06/12 نقل و انتقال توافقی 
مهندسی فیروزا تفیرو1 1393/06/09 نقل و انتقال توافقی
بیمه حافظ وحافظ1 1393/05/04 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری مس سرچشمه سرچشمه1 1393/04/22 نقل و انتقال توافقی
صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد فبستم1 1393/02/27 نقل و انتقال توافقی
س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال وآتوس1 1393/02/01 نقل و انتقال توافقی
صنعتی بهپاک بهپاک1 1392/12/18 نقل و انتقال توافقی 
سرمایه گذاری ارس صبا وارس1 1392/11/30 نقل و انتقال توافقی 
شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو بدکو1 1392/11/15 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران وسنا1 1392/11/15 نقل و انتقال توافقی
بیمه سرمد وسرمد1 1392/11/12 نقل و انتقال توافقی
نفت سپاهان شپاها1 1392/10/15 نقل و انتقال توافقی
بانک آینده وآیند1 1392/08/11 نقل و انتقال توافقی
بیمه تعاون وتعاون1 1392/08/11 نقل و انتقال توافقی
سیمان ممتازان کرمان سمتاز1 1392/07/13 نقل و انتقال توافقی
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو تپکو1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی
جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌ فجوش1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی 
ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌ تراک1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی
داروسازی‌ تهران‌ دارو دتهران‌1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی
ورزیران‌ کورز1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی
شرکت لیزینگ آریا دانا ولانا1 1392/06/20  نقل و انتقال توافقی
سیمان باقران سباقر1 1392/06/17
بانک شهر وشهر1 1392/05/21
شرکت عمران و سازندگی قزوین ثقزوی1 1392/05/12 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری وثوق امین وثوق1 1392/03/28 نقل و انتقال توافقی
مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر پارتا1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ ثاصفا1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی 
تولید سموم‌ علف‌ کش‌ شسم1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
آذریت‌ ساذری1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
گازلوله‌ پلوله1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
ایرانیت‌ سایرا1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی 
نیوپان‌ 22 بهمن‌ چنوپا1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
سولیران‌ فسلیر1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
س. فنی و مهندسی مشانیر ومشان1 1392/03/05 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری کوه نور ثنور1 1392/03/05 نقل و انتقال توافقی
شرکت سیمان لارستان سلار1 1392/03/04
بانک قرض الحسنه رسالت وسالت1 1392/03/04 نقل و انتقال توافقی
پرمیت‌ سپرمی1 1392/03/04 نقل و انتقال توافقی
آلومتک‌ فالوم1 1392/03/04 نقل و انتقال توافقی
شرکت اعتباری کوثر مرکزی وکوثر1 1392/03/04
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی ثنام1 1392/02/08 نقل و انتقال توافقی
شرکت قند بیستون قیستو1 1392/01/27
بیمه کارآفرین وآفری1 1391/11/16 نقل و انتقال توافقی 
ایتالران‌ کایتا1 1391/11/11 نقل و انتقال توافقی 
بانک الکترونیکی آرین حذف -آرین1 1391/11/11
لوازم‌ خانگی‌ پارس‌ لخانه1 1391/10/26 نقل و انتقال توافقی
تجهیزنیروی‌زنگان‌ شزنگ1 1391/10/26 نقل و انتقال توافقی
فعالان بورس انرژی انرژیح21 1391/10/26 نقل و انتقال توافقی
بانک خاورمیانه وخاور11 1391/09/15  911006
سرمایه گذاری ساختمانی نوین وثنو1 1391/09/01  نقل و انتقال توافقی
پتروشیمی گلستان شستان1 1391/09/01
صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ خصدرا1 1391/08/21 910929 
صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ تشتاد1 1391/08/06  نقل و انتقال توافقی
تولید خاک نسوزاستقلال آباده کباده1 1391/08/06
بهمن دیزل خدیزل1 1391/08/06 حذف از بازار پایه 
احیاء صنایع خراسان واحصا1 1391/07/29  نقل و انتقال توافقی
کاشی صدف سرام استقلال آباده کصدف1 1391/07/29  نقل و انتقال توافقی
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان واحیا1 1391/07/23  910824
تولیدی و صنعتی آبگینه‌ کابگن1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
کارخانه های صنعتی آزمایش لازما1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
بسته‌ بندی‌ پارس چبسپا1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته فسدید1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
کارخانجات تولیدی پلاستیران پلاست1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
تولیدی پلاستیک‌ شاهین پشاهن1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
شیشه‌ قزوین‌ کقزوی1 1391/07/18
فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌ قجام1 1391/07/18
کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ بایکا1 1391/07/18
کیوان غیوان1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
کارتن‌ مشهد-ورشکسته چکارم1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
گسترش صنایع پیام لپیام1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
روغن‌ نباتی‌ ناب غناب1 1391/07/18
کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ لکما1 1391/07/18
هنکل‌ پاک‌ وش‌ شوش1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
بسته‌ بندی‌ ایران‌ فبیرا1 1391/07/10
بیمه رازی ورازی1 1391/07/02 نقل و انتقال توافقی
لیزینگ رازی ولراز1 1391/06/21 نقل و انتقال توافقی
تکادو وکادو1 1391/06/21 910823 
توریستی ورفاهی آبادگران کیش گکیش1 1391/06/21 نقل و انتقال توافقی
دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم حقشم1 1391/06/21 حذف از بازار پایه
شرکت فارسیت اهواز سفاسی1 1391/06/14 نقل و انتقال توافقی
تامین مسکن جوانان ثجوان1 1391/06/06 حذف از بازار پایه
سرمایه گذاری ارزش آفرینان وآفر1 1391/06/06 نقل و انتقال توافقی
سیمرغ سیمرغ1 1391/05/15 نقل و انتقال توافقی
الحاوی دحاوی1 1391/05/15 نقل و انتقال توافقی
س. ساختمانی نظام مهندسی ایران ثنظام1 1391/05/15 نقل و انتقال توافقی
س. ساختمانی اعتماد گستر ثعتما1 1391/05/15 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری ایساتیس پویا ویسا1 1391/04/17 حذف از بازار پایه
تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) تپمپس1 1391/04/14 نقل و انتقال توافقی
بانک قوامین وقوام1 1391/04/10
بانک سامان سامان1 1391/03/24 نقل و انتقال توافقی
کشتیرانی والفجر حفجر1 1391/03/17 حذف از بازار پایه
صنایع پتروشیمی تخت جمشید شجم1 1391/03/10 نقل و انتقال توافقی
شوکو پارس غشوکو1 1391/03/03
تولید نیروی برق سنندج سنندج1 1391/02/30 حذف از بازار پایه
ایران ذوب فذوب1 1391/02/30 حذف از بازار پایه 
تولید نیروی برق آبادان آبادا1 1391/02/30 حذف از بازار پایه
نیک صنعت پارسیان شنیک1 1391/02/25 حذف از بازار پایه
آپادانا سرام کپانا1 1391/02/25 حذف از بازار پایه
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر حبندر1 1391/02/25 نقل و انتقال توافقی
بیمه آرمان آرمان1 1391/02/25 910410
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان ولتجار1 1391/02/16 910330
کشتیرانی آریا حاریا1 1391/02/04 نقل و انتقال توافقی
طرح ساختمان پارسا پارسا1 1391/02/04 حذف از بازار پایه
صنایع چوب خزر کاسپین-یکجا چخزر-یکجا1 1391/02/04 حذف از بازار پایه
صنعت روی زنگان زنگان1 1391/01/23 انتقال به بازار دوم فرابورس
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان فلات1 1390/12/28 نقل و انتقال توافقی
مجتمع کشت و صنعت اشراق اشراق1 1390/12/27 حذف از بازار پایه
بیمه اتکایی ایرانیان اتکای1 1390/12/24 نقل و انتقال توافقی
کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ بتک1 1390/12/22 1391/08/16 
س. تدبیرگران فارس وخوزستان سدبیر1 1390/12/22 انتقال به بازار دوم فرابورس
شیرین دارو دشیری1 1390/12/17 حذف از بازار پایه
مجتمع فولاد تربت حیدریه فتربت1 1390/12/13 حذف از بازار پایه
پخش هجرت هجرت1 1390/12/13 حذف از بازار پایه
شرکت کیسون کیسون1 1390/12/13 نقل و انتقال توافقی
تولید نیروی برق کرمان بکرما1 1390/11/17 حذف از بازار پایه
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن ومسکن1 1390/11/17 نقل و انتقال توافقی
سیمان مجد خواف سخواف1 1390/11/15 1390/12/21
بیمه کوثر کوثرح1 1390/11/15 نقل و انتقال توافقی
سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه سپرده1 1390/11/10 نقل و انتقال توافقی
تولید نیروی برق سهند سهند1 1390/11/10 حذف از بازار پایه
تولید نیروی برق خلیج فارس بفارس1 1390/11/06 حذف از بازار پایه
بانک حکمت ایرانیان حکمت1 1390/11/05 1390/11/10
اعتباری توسعه توسعه1 1390/10/27 نقل و انتقال توافقی
کارت اعتباری ایران کیش رکیش11 1390/10/27 انتقال به بورس
پتروشیمی بیستون بیستون1 1390/10/21 حذف از بازار پایه
تولید نیروی برق دماوند دماوند1 1390/10/21 عرضه سازمان خصوصی سازی
رهشاد سپاهان (سهامی عام حرهشا1 1390/10/17 1390/12/15
پتروشیمی دهدشت دهدشت11 1390/10/17 1390/11/16
آهن و فولاد میلاد میلاد11 1390/10/10 1391/10/20
سرمایه گذاری دانایان پارس ودانا1 1390/10/10 نقل و انتقال توافقی
مرغ اجداد زربال ذربال1 1390/10/10 حذف از بازار پایه
زرین معدن آسیا فزرین1 1390/10/10 نقل و انتقال توافقی
بازرگانی آینده سازان بهشت پارس آینده1 1390/09/23 1390/10/05
گروه پتروشیمی س.ایرانیان پترول11 1390/09/16 1390/10/19
پتروشیمی داراب داراب1 1390/09/06 نقل و انتقال توافقی
پتروشیمی فسا فسا1 1390/09/06 نقل و انتقال توافقی
پتروشیمی جهرم جهرم1 1390/09/06 نقل و انتقال توافقی
بیمه ما وما1 1390/09/06 1390/09/19
سرمایه گذاری اقتصاد نوین سنوین1 1390/09/02 1390/09/28
نیرو سرمایه نیرو1 1390/08/25 1390/12/22
گسترش ارتباطات داتک داتک1 1390/08/15 حذف از بازار پایه
مجتمع معادن مس تکنار تکنار1 1390/08/15 1390/12/23
سرمایه گذاری پارس آریان آریان1 1390/08/09 نقل و انتقال توافقی
کارگزاران بورس کالای ایران کالا11 1390/07/16 نقل و انتقال توافقی
کارگزاران بورس اوراق بهادار بورس11 1390/07/13 نقل و انتقال توافقی
کشتیرانی دریای خزر حخزر1 1390/07/13 حذف از بازار پایه
فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش تسنیم11 1390/07/09 حذف از بازار پایه
صنایع کشاورزی وکود زنجان زنجان1 1390/06/20 1391/02/20
بیمه نوین نوین1 1390/05/22 1390/07/16
صنعتی مینو غصینو1 1390/05/22 1390/11/19
مجتمع سیمان غرب آسیا سجام1 1390/05/09 1390/10/04
بانک پاسارگاد پاسار11 1390/05/05 انتقال به بورس
پتروشیمی کازرون کازرو1 1390/04/27 1390/07/24
پتروشیمی ممسنی ممسنی1 1390/04/27 1390/07/18
بانک تات تات1 1390/04/15 1390/04/27
سرمایه گذاری معیار صنعت پارس معیار 1 1390/04/08 1390/06/01
همکاران سیستم سیستم1 1390/04/07 انتقال به بازار اول فرابورس
فرابورس ایران فرابورس1 1390/03/11 نقل و انتقال توافقی
کود شیمیایی اوره لردگان شلرد1 1390/03/11 1390/06/08
س. چشم انداز توسعه شمال وشمال1 1390/03/11 1390/04/01
فن آوا کارت فن آوا کارت1 1390/03/11 1390/04/18
پتروشیمی امیرکبیر شکبیر1 1390/02/24 1390/03/17
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما