ایران

  بازار اول

 • معرفی
  در بازار اول، معاملات سهام شرکتهای سهامی عامی که شرایط دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس را احراز کرده باشند، انجام میشود. پذیرش شرکت در بازارهای اول و دوم فرابورس منوط به تهیه امیدنامه و ارسال مدارک و مستندات کافی به منظور شناخت از وضعیت شرکت میباشد. پس از تکمیل مدارک یادشده هیات پذیرش اوراق بهادار ضمن بررسی وضعیت مالی و عملیاتی، در صورت احراز شرایط زیر با پذیرش شرکت موافقت مینماید:
  1. حداقل 10 درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل 200 نفر باشد.
  2. حداقل دو سال از زمان بهرهبرداری عملیات یا ارائۀ خدمات آن گذشته باشد،
  3. آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل ده میلیارد ریال باشد،
  4. زیان انباشته نداشته باشد،
  5. گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورتهای مالی آن، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد،
  6. مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد،
  7. در دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و همچنین چشمانداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت و صنعت مربوطه وجود داشته باشد،
  8. براساس آخرین صورتهای مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییهای آن حداقل 15 درصد باشد،
  9. دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد،
  10. آخرین صورتهای مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین دوره/ سال مالی قبل از ارائۀ درخواست، حسابرس شرکت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد،
  11. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفهای نباشند.
 • ناشران پذیرفته شده
  ردیف نماد نام شرکت سرمایه
  (میلیون ریال)
  صنعت وضعیت
  1 آ س پ آ.س.پ 1,000,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز
  2 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 2,050,000 سرمايه گذاريها ممنوع-متوقف
  3 اوان مبین وان کیش 200,000 اطلاعات و ارتباطات مجاز
  4 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 3,000,000 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم مجاز
  5 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 1,200,000 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  6 بهپاک صنعتی بهپاک 3,099,000 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  7 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش 1,200,000 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مجاز
  8 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 4,993,940 زراعت و خدمات وابسته مجاز
  9 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 2,040,000 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مجاز
  10 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند 500,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز
  11 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 1,320,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز-محفوظ
  12 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 2,000,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز
  13 ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود 500,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز
  14 ثعمرا عمران و توسعه شاهد 1,300,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز
  15 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 1,200,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز
  16 حآسا آسیا سیر ارس 800,000 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات مجاز
  17 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان 250,000 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات مجاز
  18 حریل ریل پردازسیر 3,732,150 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات مجاز
  19 حسیر ریل سیر کوثر 602,947 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات مجاز
  20 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا 500,000 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات مجاز
  21 داوه داروسازی آوه سینا 480,000 مواد و محصولات دارويي مجاز
  22 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک 520,000 مواد و محصولات دارويي مجاز
  23 دتولید داروسازی تولید دارو 850,000 مواد و محصولات دارويي مجاز
  24 درهآور دارویی ره آورد تامین 250,000 مواد و محصولات دارويي مجاز
  25 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران 300,000 مواد و محصولات دارويي مجاز
  26 ریشمک تولید و صادرات ریشمک 300,000 مواد و محصولات دارويي مجاز
  27 زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود 3,640,030 زراعت و خدمات وابسته مجاز
  28 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره 690,000 زراعت و خدمات وابسته مجاز
  29 زشریف کشت وصنعت شریف آباد 2,404,787 زراعت و خدمات وابسته مجاز
  30 زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 960,000 زراعت و خدمات وابسته مجاز
  31 زفکا کشت و دامداری فکا 1,500,000 زراعت و خدمات وابسته مجاز
  32 زقیام کشت و دام قیام اصفهان 6,897,079 زراعت و خدمات وابسته ممنوع-متوقف
  33 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 300,000 زراعت و خدمات وابسته مجاز
  34 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 700,000 زراعت و خدمات وابسته مجاز
  35 زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان 1,130,000 زراعت و خدمات وابسته مجاز
  36 زنگان صنعت روی زنگان 100,000 فلزات اساسي مجاز
  37 ساینا صنایع بهداشتی ساینا 100,000 محصولات شيميايي مجاز
  38 سبزوا سیمان لار سبزوار 3,757,797 سيمان، آهك و گچ مجاز
  39 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان 250,000 سرمايه گذاريها مجاز
  40 سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 10,000,000 هتل و رستوران مجاز
  41 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 500,000 محصولات شيميايي مجاز
  42 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان 150,000 محصولات شيميايي مجاز
  43 صبا سرمایه گذاری صبا تامین 45,000,000 سرمايه گذاريها مجاز
  44 غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی 200,000 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  45 غدیس پاکدیس 1,169,538 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  46 غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 4,612,528 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  47 غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان 169,000 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  48 غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان 529,248 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  49 غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق 1,500,000 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  50 فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان 40,000,000 فلزات اساسي مجاز
  51 فرابورس فرابورس ایران 7,000,000 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط مجاز
  52 فروی ذوب روی اصفهان 900,000 فلزات اساسي مجاز
  53 فزرین زرین معدن آسیا 1,080,000 فلزات اساسي مجاز
  54 فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد 268,000 فلزات اساسي مجاز
  55 قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد 778,871 قند و شكر ممنوع-متوقف
  56 کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا 770,000 ساير محصولات كاني غيرفلزي مجاز
  57 کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان 42,620,178 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز
  58 کزغال زغال سنگ پروده طبس 2,000,000 استخراج زغال سنگ مجاز
  59 کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود 84,000 استخراج زغال سنگ مجاز
  60 کلر کلر پارس 327,500 محصولات شيميايي مجاز-محفوظ
  61 کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار 70,000 ساير محصولات كاني غيرفلزي مجاز
  62 کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران 1,050,000 فلزات اساسي مجاز
  63 گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان 3,829,326 هتل و رستوران مجاز
  64 مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری 1,500,000 سرمايه گذاريها مجاز
  65 مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی 170,000 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مجاز
  66 نطرین عطرین نخ قم 775,000 منسوجات مجاز
  67 نوین بیمه نوین 2,624,000 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  68 وآوا سرمایه گذاری آوا نوین 1,320,000 سرمايه گذاريها مجاز
  69 وپویا سرمایه گذاری پویا 4,000,000 سرمايه گذاريها مجاز
  70 ودی بیمه دی 5,950,000 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  71 وسبحان سرمایه گذاری سبحان 3,900,000 سرمايه گذاريها مجاز
  72 وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات 30,000,000 سرمايه گذاريها مجاز
  73 وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن 2,500,000 سرمايه گذاريها مجاز
  74 وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 400,000 سرمايه گذاريها مجاز
  75 ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ 800,000 ساير واسطه گريهاي مالي مجاز
  76 ولشرق لیزینگ ایران و شرق 600,000 ساير واسطه گريهاي مالي مجاز
  77 وهامون سرمایه گذاری هامون صبا 3,000,000 سرمايه گذاريها مجاز
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما